Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Η Γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στον κόσμο. Η Γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία ασχολείται με τις σκέψεις και τις ερμηνείες που έχει υιοθετήσει ο θεραπευόμενος για τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Ο προσωπικός και μοναδικός τρόπος που αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος τα γεγονότα του περιβάλλοντός του (φαινομενολογία) και οι βαθιές πεποιθήσεις που έχει παγιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του αποτελούν τον γνωσιακό του χάρτη και διαμορφώνουν ανάλογα τις συναισθηματικές του αντιδράσεις, τις επιλογές, τη συμπεριφορά του καθώς και τις σχέσεις του με τους άλλους.

Στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινή του ζωή, προωθώντας την λογική και ρεαλιστική σκέψη για τον εαυτό του, για τον κόσμο και για το μέλλον.

Η Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα όπως;

  • κρίσεις πανικού
  • ιδεοψυχαναγκασμούς
  • κατάθλιψη
  • γενικευμένο άγχος
  • άγχος υγείας
  • αγοραφοβία
  • κοινωνικό άγχος