Σύντομο βιογραφικό

https://meet-yourself.gr/wp-content/uploads/2018/01/img-team-member-01-320x320.jpg

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια

Γνωσιακή – συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT)
Γνωσιακή – συμπεριφορική κλινική Υπνοθεραπεία (
CBH)
Αναλυτική Υπνοθεραπεία

Η Νίκη Γκατζέλια διατηρεί ιδιωτικό χώρο ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπείας και υπνοθεραπείας στο Νέο Ηράκλειο.
Υπήρξε στενή συνεργάτης και συνδιδάσκουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μονοετούς διεθνώς πιστοποιημένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη θεραπευτική Κλινική Υπνοθεραπεία και στη Γνωσιακή-συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία (LEVEL 5 ADVANCED PROFESSIONAL DIPLOMA IN THERAPEUTIC CLINICAL HYPNOTHERAPY (ΤCH) – COGNITIVE BEHAVIOURAL HYPNOTHERAPY (CBH).

Είναι κάτοχος Πτυχίου του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Ψυχολογία.

Έχει διετή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία (Diploma in CognitiveBehavioural Therapy), συμπεριλαμβανομένων 150 ωρών κλινικής εποπτευόμενης πρακτικής εξάσκησης, από την Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής (ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες).

Ακόμη, είναι κάτοχος διπλώματος εξειδίκευσης στην Κλινική Ψυχοθεραπεία-Υπνοθεραπεία (Diploma in Clinical PsychotherapyHypnotherapy), πιστοποιημένο από το GHSC (General Hypnotherapy Standards Council), συμπεριλαμβανομένων 150 ωρών κλινικής εποπτευόμενης πρακτικής εξάσκησης (ατομικές συνεδρίες), από την Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Επίσης, κατέχει Ανώτερο επαγγελματικό Δίπλωμα (Level 5) στην Κλινική Υπνοθεραπεία με εξειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία (CBH), πιστοποιημένο από τους συλλόγους NCIP, ACCPH, IPHM,IHA & PHPA από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών NCIP (The National Council Of Integrative Psychotherapists).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναριακών προγραμμάτων στους τομείς της υπνοθεραπείας και της ψυχοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα σεμιναριακά προγράμματα:

 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Smoking Cessation (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Sexual Dysfunctions(NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Weight Loss (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Anxiety Disorders (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Somatic Symptom and Related Disorders (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • The use of Systematic Desensitization (SD) in Cognitive Behaviour Hypnotherapy (CBH) (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Mood Disorders(NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Cognitive Behaviour Hypnotherapy (CBH) – Professional, Ethical and Legal issues in Hypnotherapy (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)

 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for the Relief and Control of Pain (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)

 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for Assertiveness and Interpersonal Skills (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)

 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for An integrative approach: Cognitive Behaviour Hypnotherapy (CBH) and Solution Focused Brief Therapy (SFBT) (ICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Certificate of Completion-Continuing Education in Cognitive Behavioural Hypnotherapy (CBH) for An Integrative Psychotherapeutic Approach: Cognitive Behaviour Hypnotherapy, Cognitive Behaviour Therapy, Mindfulness, NLP, Meditation and Analytical Hypnotherapy (NICP, ACCPH, IPHM, IHA, PHPA)
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με θέμα “Κρίσεις Πανικού” ( από την Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια Χιώνη Ασημίνα-Msc)
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο με τίτλο: “Εκπαιδευτική Ψυχολογία”, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Εκπαιδευτικό Αντικείμενο με τίτλο: “Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία”, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Εκπαιδευτικό Αντικείμενο με τίτλο: “Οικονομική Κρίση 2010 και προοπτικές”, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κύκλος σεμιναρίων 20 ωρών με θέμα: “Συμβουλευτική γονέων”, από την Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
 • Certificate of Completion in Clinical Affectology (Understanding the Dynamics of Emotion Practical Psychotherapeutic Procedures).